ລອກມືສາວ (CHAIN BLOCK)CHAIN BLOCK ຫ້າງຮຸ້ນສ່ວນຈຳກັດ ກ້ວງໂລຫະກິດ ຈຳໜ່າຍອຸປະກອນຍົກເຄື່ອງ ສະລິງ ກິ໊ບຈັບ ກຽວເລັ່ງ ໂຊ່ ຕະຂໍ ລອກ ສາຍພານຍົກເຄື່ອງ … Read More


ခ်ိန္းန္ဘေလာ့ခ္CHAIN BLOCK  ေအာ္တုိႏုိမတ္စ္ဘရိတ္ခ္စနစ္အစုံပုံစံ ခ်ိန္းန္သတၲဳေလာခ့္ႏွင့္ အထူးအရည္အေသြးရိွသည့္သြပ္နဲ႔ႏွစ္သားတဲ… Read More


เครื่อง CNC เป็นชื่อย่อของเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติที่เรียกกันยาวๆ ว่า “Computer Numerical Control” ซึ่งจะมีการทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ด้วย… Read More


ระบบลูกกลิ้งลำเลียง Roller Conveyor System คือ เป็นระบบลูกกลิ้งที่เป็นตัวพาชิ้นงาน อุปกรณ์ลำเลียง (Conveyor) ใช้ลำเลียงในแนวราบทางตรงหรือทางโค… Read More